Đây là 4 cách AI sẽ tác động đến thị trường việc làm tài chính

Active Member
Bài viết
2,192
Điểm tương tác
0
Điểm
36
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Tác động biến đổi của trí tuệ nhân tạo (AI) trên mọi ngành là không thể chối cãi, cũng như ảnh hưởng của nó đối với thị trường lao động. Liệu AI có đem lại lợi ích cho thị trường lao động trong thập kỷ tới hay không, hay sẽ làm thay đổi nó và thay thế con người?[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Sự tương tác và tích hợp liên tục về dữ liệu, thuật toán và các ứng dụng thực tế đang thúc đẩy sự phát triển AI. AI đã cắt giảm vị trí, phá vỡ các nút cổ chai về hiệu suất của con người, giảm bớt các công việc mang tính tiêu chuẩn hóa và lặp đi lặp lại, thay đổi bản chất và nâng cao hiệu quả công việc. Đồng thời, nó đã tạo ra công ăn việc làm mới.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Để cụ thể hơn, công nghệ AI sẽ thay đổi thế giới kinh doanh theo ba khía cạnh: tự động hóa, thông minh và sáng tạo. Trong lĩnh vực tài chính, nó sẽ làm cho một số công việc trở nên dư thừa, đồng thời tăng hiệu quả và tạo ra một số việc làm mới.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]1. Cơ hội và thách thức trong làn sóng AI mới[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Trong làn sóng AI mới, cơ hội và thách thức tồn tại cùng một lúc. Về mặt tích cực, AI có thể tăng tự động hóa, hỗ trợ phân tích thông minh và ra quyết định, đồng thời tạo ra các mô hình và ngành kinh doanh mới. Nhưng AI cũng mang đến một loạt rủi ro.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Trong ngành tài chính, rủi ro tiềm tàng bao gồm rủi ro tài chính vi mô và rủi ro tài chính vĩ mô. Thứ nhất, nó có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường, gây ra sự hỗn loạn. Thứ hai, có thể gây ra các rủi ro xung quanh sự tập trung và các lỗ hổng của thị trường, cũng như vấn đề kết nối và công nghệ được ứng dụng.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Lĩnh vực ngôn ngữ và hình ảnh hiện là hai bước đột phá lớn trong AI cho đến nay, theo nghiên cứu từ Viện BCG Henderson. Nhận dạng giọng nói và nhận dạng hình ảnh, cho phép AI được áp dụng trong bối cảnh thực tế, điều này sẽ thay đổi mọi khía cạnh của xã hội trong tương lai.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Nghiên cứu cũng cho thấy rằng người dùng công nghiệp hiểu AI từ ba chiều: dữ liệu, quy trình và hành động. AI cải thiện luồng công việc bằng cách xử lý dữ liệu có cấu trúc cũng như thông tin ngôn ngữ và hình ảnh không có cấu trúc để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời cung cấp dữ liệu hoặc phản hồi về mặt vật lý.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]>>> Xem thêm: máy chủ dell t30 [/font]

[font=sans-serif, Arial, Verdana,]2. Xây dựng lại chuỗi giá trị ngành tài chính: tự động hóa, thông minh và đổi mới[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Học tập sâu và sự lan truyền của dữ liệu lớn (big data) đã kích thích làn sóng AI mới, mà nó đã thúc đẩy đột phá trong một số công nghệ ở lớp ứng dụng, về đã cơ bản đang thay đổi thế giới kinh doanh.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Sự thay đổi sâu sắc này có thể được xác định bởi ba khía cạnh: tăng tính tự động hóa, hỗ trợ phân tích thông minh và ra quyết định, và tạo ra các mô hình kinh doanh và ngành công nghiệp mới.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Khi công nghệ AI đã phát triển, nó đã được áp dụng rộng rãi cho ngành công nghiệp tài chính và dần dần trưởng thành. Nó đã thúc đẩy những thay đổi sâu sắc trong thị trường ngân hàng, bảo hiểm và vốn. BCG đã làm việc với các chuyên gia trong ngành để phân tích cách AI đang lái xe tự động hóa, phân tích thông minh và ra quyết định, khám phá các mô hình mới và các sản phẩm mới. Chúng tôi đã đưa ra các ví dụ về các loại ứng dụng AI quan trọng trong các ngành khác nhau.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]3. Tái cấu trúc thị trường lao động tài chính: thay thế, cải tiến và sáng tạo[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Dựa trên các ứng dụng của AI trong các chuỗi giá trị kinh doanh khác nhau của ngành tài chính, chúng ta thấy ba tác động chính mà AI đang có trên thị trường việc làm tài chính: cắt giảm việc làm, tăng hiệu suất và tạo ra việc làm mới. Trong ba lĩnh vực này, cắt giảm việc làm và tăng hiệu suất sẽ ảnh hưởng đến các vị trí hiện tại, trong khi tạo việc làm mới phản ánh tác động tiềm năng gia tăng của AI trên thị trường việc làm.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Sự khác biệt rõ rệt giữa công việc cắt giảm và hiệu suất gia tăng dựa trên phán quyết về việc liệu công việc thủ công có được thay thế bằng AI có thể được coi là hoạt động tạo ra giá trị cốt lõi của vị trí này hay không. Đó là để nói, nếu giá trị cốt lõi của một vị trí công việc có thể được tạo ra bởi AI chứ không phải bằng công việc thủ công, thì vị trí đó có thể được loại bỏ do AI. Nếu AI không thể thay thế hoạt động tạo ra giá trị cốt lõi của một vị trí – nói cách khác nó vẫn phụ thuộc vào công việc thủ công và AI chỉ đóng vai trò phụ trợ cho việc hoàn thành các nhiệm vụ không cốt lõi – thì điều này được coi là tăng hiệu suất.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Chúng tôi ước tính rằng đến năm 2027, 23% công việc trong lĩnh vực tài chính của Trung Quốc sẽ bị cắt bởi AI hoặc sẽ được chuyển đổi thành các vị trí mới. 77% công việc còn lại sẽ không được thay thế, nhưng hiệu quả của các vị trí này sẽ tăng lên. Các công việc sẽ được thay thế bởi AI chủ yếu bao gồm các tác vụ đã chuẩn hóa và lặp đi lặp lại. Chúng tôi ước tính đến năm 2027, khoảng 2,3 triệu người sẽ bị ảnh hưởng – chiếm 23% tổng lực lượng lao động trong lĩnh vực tài chính. 7,6 triệu người còn lại – những người cần giải quyết các vấn đề phức tạp và phản ứng với các tương tác tình cảm hoặc những thay đổi ngẫu nhiên trong môi trường – sẽ không được AI thay thế. Thay vào đó, họ sẽ có thể tăng hiệu quả làm việc của họ bằng cách sử dụng AI.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]>>> Xem thêm: máy chủ Dell T130[/font]

[font=sans-serif, Arial, Verdana,]4. Những thay đổi trong cơ cấu việc làm trong thời đại AI: chuyển dịch cơ cấu nhu cầu và yêu cầu kỹ năng đa dạng[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Những thay đổi trong nhu cầu việc làm và các nhân sự chuyên môn trong thời đại AI đã rõ ràng hơn ở các nước phát triển và các công ty hàng đầu. Lấy ví dụ của Mỹ, những thay đổi công nghệ trong vài thập kỷ qua – đặc biệt là tốc độ xử lý và khả năng xử lý máy tính nhanh chóng và tự động hóa các công việc hàng ngày – đã làm giảm thời gian sử dụng các nhiệm vụ thủ công và nhận thức, đặc biệt là bởi dây chuyền sản xuất và công nhân hoạt động và nhân viên văn phòng. Đồng thời, nhu cầu tiếp tục gia tăng đối với các nhân sự dịch vụ chuyên nghiệp, với sự trọng tâm về truyền thông, logic và sáng tạo, và tài năng kỹ thuật làm việc với công nghệ máy tính.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Ở Trung Quốc, chúng tôi cũng đã quan sát những thay đổi tương tự về nhu cầu việc làm và các yêu cầu về nhân lực có chuyên môn cao. Trong làn sóng tiến bộ công nghệ này, các vị trí dựa vào sự sáng tạo và truyền thông sẽ tiếp tục phát triển. Hiện nay, công nghệ AI ở Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn ban đầu, vì vậy những thay đổi trong nhu cầu việc làm trong lĩnh vực AI bị hạn chế, và chủ yếu được phản ánh trong nhu cầu về nhân lực kỹ thuật cơ bản. Từ quan điểm tuyển dụng, các công ty đang đặt trọng tâm hơn vào các kỹ năng kỹ thuật, đặc biệt là khả năng trong AI cơ bản.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Khi công nghệ AI phát triển, nhu cầu về tài năng cũng thay đổi. AI đang dần thay thế lao động thủ công trong các hoạt động công việc lặp đi lặp lại, tiêu chuẩn hóa cao có thể được thực hiện bằng phần mềm máy tính. Do đó, nhu cầu đối với các vị trí này đã giảm. Tuy nhiên, có một số vị trí sẽ không được thay thế bởi AI trong thập kỷ tới.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Sự thay đổi đầu tiên sẽ là nhu cầu gia tăng đối với những tài năng có kỹ năng trong công nghệ AI, cả về trình độ kỹ thuật và ứng dụng, nhưng cũng có kỹ năng mềm. Ngoài việc tạo ra nhu cầu về tài năng, AI cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường lao động tổng thể. Các hoạt động có thể được thay thế bằng trí thông minh nhân tạo là những hoạt động có thể được tự động hóa. Từ khía cạnh này, sự phát triển trong AI sẽ lan toản các kỹ năng mềm của những nhân sự giỏi và làm cho chúng có thể áp dụng trong phạm vi rộng hơn, bao trùm các ngành công nghiệp khác. Nó cũng sẽ làm gia tăng các yêu cầu về sự sáng tạo, giao tiếp cảm xúc và giải quyết vấn đề phức tạp.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Tóm lại, mặc dù sự xuất hiện của thời đại AI tạo ra một “cuộc đấu tranh” giữa con người với máy móc và sự thay thế công việc, nó cũng tạo cơ hội cho những tài năng mới có thể nảy sinh, áp dụng và tối ưu hóa công nghệ AI. Nó đòi hỏi công nhân có khả năng giao tiếp mạnh mẽ có thể áp dụng những thành tựu kỹ thuật cao cấp của họ vào sản xuất và cuộc sống hàng ngày.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]>>> Xem thêm: bán dell t140[/font]
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
143,940
Bài viết
167,010
Thành viên
192,457
Thành viên mới nhất
dagatructiep24

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho SEO

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
143,940
Bài viết
167,010
Thành viên
192,457
Thành viên mới nhất
dagatructiep24

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho SEO
Bên trên