Địa Chỉ IP & Subnet mask là gì?

Active Member
Bài viết
2,193
Điểm tương tác
0
Điểm
36
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]ADD IP & Subnet mask đều là các số liệu được máy vi tính dùng để làm thiết lập cài đặt Địa chỉ cửa hàng mạng cho nó. IP sống sót duy nhất và được gán cho một dòng thiết bị trong mạng internet, còn subnet mask là mặt nạ mạng với mục đích phân bổ mạng con[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]IP address ( Địa chỉ cửa hàng IP ) là gì?[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]IP Address là một vài độc tôn được gán cho một dòng thiết bị trong một mạng. Các thiết bị này hoàn toàn có thể là một laptop, router, Smartphone,…vv. IP Address là một vài 32 Bit và đã được tạo thành 4 phần mỗi phần 8 Bit và ngăn cách nhau bởi dấu chấm (.).[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Có 3 cách để màn biểu diễn một Showroom IP:[/font]
  • Dạng thập phân : 130.57.30.56
  • Dạng nhị phân : 10000010. 00111001.00011110.00111000
  • Dạng Hecxa : 82 39 1E 38
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]tất cả chúng ta thì thường sử dụng Địa chỉ cửa hàng dưới dạng số thập phân, nhưng máy vi tính thì thường sử dụng ADD IP dưới dạng số nhị phân.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]>>> Xem thêm: máy chủ dell r340[/font]

[font=sans-serif, Arial, Verdana,]cấu trúc của 1 Địa Chỉ IP[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Một Showroom IP bao giờ cũng đều có hai phần là Địa Chỉ mạng ( Network Address ) và ADD máy ( Node Address ).[/font]
  • Network Address là một số độc tôn dùng để xác định một mạng. Mỗi máy vi tính trong 1 mạng lúc nào cũng có thể có cùng một ADD mạng.
  • Node Address là một số trong những duy nhất được gán cho 1 máy tính xách tay trong 1 mạng
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]một vài Địa Chỉ IP đặc biệt quan trọng[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]1- Nếu Địa chỉ cửa hàng của Network Address toàn là những Bit 0 nghĩa là nó thay mặt cho mạng đó (this network)[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]2- Nếu Địa Chỉ của Network Address toàn là các Bit 1 có nghĩa là nó đại diện cho cả các mạng[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]3- ADD mạng là 127 đựơc gọi bằng Địa Chỉ LoopBack được thiết kế với cho mỗi máy (local node), hay sử dụng cho sự tự kiểm tra mà dường như không tác động đến giao dich trên mang ví dụ ping 127.0.0.1[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]4 – toàn bộ các Bit của Node Address toàn là 0 – this node[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]5 – tất cả những Bit của Node Address toàn là 1 – toàn bộ các máy trong 1 mạng gì đấy[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]6 – toàn bộ Địa Chỉ IP là toàn Bit 0 – được dùng bởi RIP protocol[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]7 – tất cả Showroom IP là toàn Bit 1 – Địa Chỉ truyền tin (Broadcast) cho tất cả các máy trong một mạng.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]>>> Xem thêm: máy chủ Dell R740XD[/font]

[font=sans-serif, Arial, Verdana,]những phần bên trong dải ADD IP[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]IP Address được chia thành 5 lớp là A,B,C,D,E.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Hai lớp D và E đang để dự trữ, chỉ với 3 lớp A,B,C là đang sử dụng[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Lớp: A[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Định dạng: Mạng.Node.Node.Node[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Bit đầu tiên: 0[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]ở chỗ này ta nhận thấy là ngoại trử Bit trước tiên của Showroom IP là 0 – dùng để xác định là mạng lớp A, sót lại 7 Bit có thể nhận thêm những giá trị 1 hoặc 0 => tổ hợp chập được 2 mũ 7 địa điểm => có 128 mạng cho lớp A. Nhưng theo pháp luật là nếu toàn bộ các Bit của Địa chỉ cửa hàng mạng là 0 sẽ không còn đựơc sử dụng => còn 127 mạng cho lớp A. Nhưng ADD 127 là Showroom có toàn Bit một trong các Network Address => cũng không sử dụng được Địa Chỉ này => Lớp A chỉ còn 126 lớp mạng khởi nguồn từ 1 -126 => Khi nhìn vào một trong những Showroom IP ta chỉ cần nhin vào Bit trước tiên nếu màn biểu diễn ở dạng nhị phân là số 0 thì chính là mạng lớp A, còn nếu ở dạng thập phân thi nó nằm trong tầm từ 1- 126.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Thế số máy tính trong mỗi mạng lớp A là bao nhiêu ? Ta cũng có thể có thể tính được là 2 mũ 24 – 2 =16,777,214 máy trong mạng lớp A[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Lớp: B[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Định dạng: Mạng.Mạng.Node.Node[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Hai Bit đầu tiên: 10[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]cũng như phương pháp tính với lớp A ta cũng có thể có số mạng của lớp B sẽ là 2 mũ 14 = 16384 mạng lớp B – tương đồng với con số thập phân là 128 – 191.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]và số máy trong những mạng lớp A là 2 mũ 16 -2 = 65,534 máy.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]=> Một ADD IP mà hai Bit thứ nhất là 10 hay ở dạng thập phân mà là 128 – 191 thì đó là máy vi tính trong mạng lớp B[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Lớp : C[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Định dạng: Mạng.Mạng.Mạng.Node[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Ba Bit đầu tiên: 110[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]=> Số mạng lớp C sẽ là 2,097,152 mạng và 254 máy trong một mạng[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]=> Một Địa chỉ cửa hàng IP mà các Bit đầu tiên là 110 hay ở dạng thập phân mà là 192 – 223 thì đó là máy vi tính trong mạng. Lớp C.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]InterNIC và IANA đã đưa ra một trong những dải Địa Chỉ IP gọi bằng private address dùng để cài đặt cho các mạng cục bộ không liên kết với Internet. Theo RFC 1597 thì 3 dải đó là:[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]10.0.0.0 với Subnet mask là 255.0.0.0
172.16.0.0 với Subnet mask là 255.255.0.0
192.168.0.0 với Subnet mask là 255.255.255.0[/font]

[font=sans-serif, Arial, Verdana,]=> chúng ta có thể sử dụng bất cứ Địa chỉ cửa hàng nào trong dải này để thiết lập cho mạng của bạn.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]bắt nguồn từ win98 trở đi Microsoft đề ra một chính sách gọi bằng Automatic private IP Addressing (APIPA) – Trên một mạng nhỏ không có DHCP hay trên một mạng mà DHCP bị Down thì máy Client DHCP có thể dùng cách giải đáp tên NetBIOS nút B để cấp cho Card mạng của chính nó một Địa Chỉ IP duy nhất từ là một không gian Địa chỉ cửa hàng đặc biệt quan trọng 169.254.0.1 đến 169.254.255.254. Kế tiếp máy này có thể dùng TCP/IP để gọi điện liên lạc với cùng 1 máy khác bất kỳ mà đựơc liên kết cùng Hub của mạng LAN & cũng dùng chính sách APIPA => về sau nếu khách hàng nhìn thấy IP có dạng 169.254.x.x thì có nghĩa là DHCP Server của bạn đã Down rồi.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Subnet Mask là gì?[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]thường thì mỗi tổ chức triển khai, Doanh Nghiệp hay non sông được InterNIC cấp cho 1 số Địa Chỉ IP nhất định & nó có những laptop đặt ở các vùng không giống nhau. Cách cực tốt để quản lý là chia ra thành các mạng nhỏ & liên kết với nhau bởi router. Những mạng nhỏ như vậy gọi là Subnets.[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]mục tiêu phân bổ mạng con subnet mask[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Giảm thanh toán trên mạng: bây giờ các router điều khiển và tinh chỉnh những gói tin trên mạng, chỉ có gói tin nào có Địa chỉ cửa hàng đích ở ngoài mới được chuyển ra.
quản lý mạng đơn giản và dễ dàng hơn, dễ kiểm tra khi có sự cố và xác định được Lý Do gây lỗi hơn là trong một mạng lớn.[/font]

[font=sans-serif, Arial, Verdana,]Một điều quan trọng là mỗi một subnet luôn là một phần của mạng nhưng nó cũng cần được nhận thấy với các subnet khác bằng cách thêm vào một trong những định danh gì đó. Định danh đó được gọi là subnet address. Để phân chia thành các mạng subnet, trước hết cần định rõ số lượng subnet của mạng và số thiết bị trong mỗi subnet, trong khi đó router trên mỗi một subnet chỉ cần phải biết những thông tin ADD của mỗi máy trên một subnet mà nó cai quản[/font]
[font=sans-serif, Arial, Verdana,]>>> Xem thêm: sever dell t140[/font]
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
144,128
Bài viết
167,222
Thành viên
192,728
Thành viên mới nhất
Mai Hoa

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho SEO

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
144,128
Bài viết
167,222
Thành viên
192,728
Thành viên mới nhất
Mai Hoa

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho SEO
Bên trên