Điều kiện ghi nhận chi phí được trừ và không được trừ

New Member
Bài viết
14
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Trường hợp DN đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế việc xác định số thuế được ưu đãi phải xăn cứ vào tổng số thếu TNDN phải nộp của số năm thu tiền trước chia cho số năm thu tiền trước
III. Điều kiện ghi nhận chi phí được trừ và không được trừ     giai the cong ty   TH doanh nghiệp mua vé máy bay qua website TMDT cho người lao động đi công tác thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là v é máy bay điện tử, thẻ lên máy bay, và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. TH doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là máy máy bay điện tử, giấy điều động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
-      Không tính vào chi phí được trừ phần chi vướt mức 01 triệu đồng/tháng/ người để : trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an ninh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động
-      Chi phí mua thẻ hội viên sân gôn, chi phí chơi gôn 
-      Chi phí quảng cáo tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng, môi giới vượt quá 15% chi phí được trừ  thanh lap cong ty
-      Chênh lệch tỷ giá: Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn đầu tư XDCB, theo đó khoản chênh lệch này đc phân bổ tối đa 5 năm kể từ khi công trình đi vào hoạt động
-      Chi tài trợ: Bổ sung thêm khoản chi được trừ khi tài trợ nghiên cứu khoa học theo Luật khoa học, chi tài trợ theo chương trình Nhà nước đối với các nước địa bàn khó khăn
-      Tiền phạt chậm nộp thuế được xem là khoản vi phạm hành chính về thuế nên không được tính vào chi phí được trừ   
nha khoa
-      Các khoản chi được trừ như; Chi thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng An ninh, chi hỗ trợ tổ chức Đảng, tổ chức chính trị, xã hội trong doanh nghiệp
Hóa đơn( GTGT & Hóa đơn thông thường) mua hàng hóa, dịch vụ từng lần từ 20 triệu đồng trở lên( đã bao gồm 10% VAT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. TH hóa đơn này đã hạch toán vào chi phí tính thuế nhưng sau đó không thanh toán theo đúng điều kiện thì phải kê khai điều chỉnh giảm chi phí tính thuế, Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại điểm này
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
142,330
Bài viết
165,136
Thành viên
190,438
Thành viên mới nhất
bk88app

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho SEO

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
142,330
Bài viết
165,136
Thành viên
190,438
Thành viên mới nhất
bk88app

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho SEO
Bên trên