• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
    Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Google ra mắt tính năng tạo nội dung quảng cáo tự động

#1
Một số nhà quảng cáo có thể cho phép Google tạo các nội dung quảng cáo tự động. Google có thể tạo nội dung bằng cách sử dụng website, trang đích và từ khóa hiện tại của bạn. Tham khảo: Google ra mắt tính năng tạo nội dung quảng cáo tự động

Một cài đặt mới trong phiên bản beta cho phép Google có khả năng tự động tạo các nội dung quảng cáo bổ sung (tiêu đề và mô tả). Tính năng này sử dụng nội dung quảng cáo từ các nguồn sau:

  • Trang đích
  • Các website có liên quan
  • Các quảng cáo văn bản hiện tại trong cùng một nhóm quảng cáo
  • Các từ khóa trong cùng một nhóm quảng cáo
Nội dung quảng cáo được Google tạo tự động hoạt động như thế nào?
Nếu bạn có quyền truy cập vào tính năng mới này bạn sẽ có thể bắt đầu sử dụng chúng. Bạn sẽ hướng dẫn Google tạo nội dung từ các nguồn đủ điều kiện dựa trên mức độ liên quan và hiệu suất dự đoán.

Báo cáo hiệu suất
Các nhà quảng cáo có thể xem hiệu suất của các nội dung được tạo tự động của họ. Nền tảng sẽ điều hướng đến phần báo cáo trong tài khoản quảng cáo của họ.
Báo cáo tài sản
Bạn có thể xem nội dung nào đang được sử dụng trong RSA. Bắt đầu xem bằng cách điều hướng đến “Báo cáo nội dung” từ cấp Quảng cáo đến “Xem chi tiết nội dung” và xem tất cả các nội dung được sử dụng.

  • Bạn có thể sử dụng cột “nguồn” để phân biệt giữa nội dung được tạo tự động và nội dung do nhà quảng cáo tạo
  • Nội dung được tạo tự động sẽ hiển thị số lần hiển thị và xếp hạng hiệu suất
  • Trên báo cáo nội dung cấp kênh, nội dung được tạo tự động hiển thị giống như nội dung do nhà quảng cáo cung cấp
Báo cáo kết hợp
Các kết hợp thực tế và quảng cáo được phân phát. Hành động này có thể được xem bằng cách chuyển đến “báo cáo kết hợp” và xem tất cả các quảng cáo được phân phát.
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
129,548
Bài viết
151,476
Thành viên
177,444
Thành viên mới nhất
Wizkhalifaus

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress