Hệ thống nhượng quyền thương hiệu giáo dục đầu tiên tại Vi

Chọn lựa Nhượng quyền thương hiệu

Franchise Mind khuyến nghị bạn chọn không nhiều hơn 2 ngành và không quá 3 đến 4 công ty cho mỗi ngành để đánh giá. Điều này sẽ cung cấp bạn những lựa chọn đầy đủ mà không bị quá tải.

Trong việc ra quyết định, đừng hạn chế lựa chọn của bạn vì những ý nghĩ của bạn hay của người khác trong đầu bạn mà không có nền tảng thực tế nào như là:

“Tôi không biết gì về …”
“Đó là một công việc kinh doanh khó”
“Khó mà tìm được nhân sự trong công việc kinh doanh đó”
“Công việc kinh doanh đó không làm ra tiền”
“Nhiều giờ dài đằng đẵng”

Thêm nữa, đừng hạn chế lựa chọn của bạn vì quan niệm về một công ty nhương quyền địa phuơng hay một bên giữ phép nhượng quyền toàn quyền của một công ty nước ngoài, cả 2 loại công ty có những ưu và khuyết điểm của riêng họ và bạn cũng không thể vội xét đoán. Tại giai đoạn này, hãy dũng cảm và khám phá.

Nâng cao thêm kiến thức nhượng quyền qua bài viết:

Nhượng quyền thành công cho thương hiệu của bạn

Bí quyết của chuyên gia nhượng quyền Jim Rudolph

Thực trạng mua bán thương hiệu Việt Nam

Vì sao Highlands Coffee thâu tóm Phở 24?

Đánh giá

Nhiều người bắt đầu quá trình đánh giá các công ty nhương quyền mà không biết phuơng thức và những vấn đề cần đánh giá. Những mạo hiểm và rủi ro, đối với nhiều người, là toàn bộ khoản tiết kiệm của họ được sử dụng để tài trợ cho công việc kinh doanh mới. Khi mà đánh giá một thương vụ nhượng quyền có thể không phải là một ngành khoa học – trong đó tất cả các tiêu chí cho việc đánh giá không thể khách quan – bạn có nhiều mối đe dọa, bao gồm việc đầu tư cả tiền bạc và thời gian. Một phương thức tiếp cận hệ thống là cần thiết để giúp bạn đánh giá mỗi công ty nhượng quyền một cách kiên định. Để giúp bạn làm việc này, Franchsie Mind giới thiệu một quy trình đánh giá 8 bước. Trong khi bạn nên bắt đầu cuộc đánh giá tất cả các công ty đã được chọn một cách đồng thời, thường là bạn có thể không bao giờ hoàn thành cả 8 bước cho hầu hết các công ty khi mà bạn thường sẽ khám phá rằng một vài công ty không phù hợp với hồ sơ của bạn trong giai đoạn đánh giá ban đầu.

Bước 1: Nghiên cứu bản thân
Bước 2: Hiểu biết về người nhượng quyền
Bước 3: Trải nghiệm của bản thân
Bước 4: Kinh nghiệm của người khác
Bước 5: So khớp hồ sơ
Bước 6: Xem xét trách nhiệm và nghĩa vụ
Bước 7: Xem xét cơ sở nhượng quyền
Bước 8: Kiểm tra F.E.A.R

Bước 1: Nghiên cứu bản thân

Ngày nay, mạng internet cho phép mọi người thu thập thông tin một cách nhanh chóng. Chúng tôi khuyến nghị bạn bắt đầu cuộc nghiên cứu của bạn trên mạng với mỗi công ty, xem qua trang web của công ty. Làm quen với quan niệm kinh doanh, thu thập một vài thông tin cơ sở và phân tích chúng trước khi bạn bắt đầu nhận thông tin từ công ty đó.

Ngoài trang web chính thức của công ty, chúng tôi đề nghị bạn tìm kiếm thông tin trong các trang blog và bài báo trên mạng để thu thập các quan điểm của bên thứ 3.

Bước 2: Hiểu biết về người nhượng quyền

Trong cuộc đối thoại đầu tiên với đại diên người nhượng quyền, giữ một tinh thần cởi mở, lắng nghe và thu thập những thông sau:

Thông tin về ngành và vai trò đặc biệt của công ty nhượng quyền này trong ngành đó
Nắm được khái niệm
Nắm được những gì bạn phải làm để thành công trong công việc kinh doanh này
Thiện cảm với văn hóa của tổ chức
Nắm được các giá trị của tổ chức
Môi trường cạnh tranh và định vị giá trị của công ty nhượng quyền
Sự trợ giúp và đào tạo cho người nhận nhượng quyền

Trong khi bạn lắng nghe, hãy đánh giá:

Người nhượng quyền này có kiến thức tốt về ngành hay không?
Người nhượng quyền này có thể chỉ ra rõ ràng lợi thế cạnh tranh của họ trên thị trường hay không?
Người nhượng quyền có thể diễn đạt được cho bạn biết những gì bạn cần làm trong cương vị người nhận nhượng quyền để thành công trong công việc kinh doanh hay không?
Người đại diện mà bạn đang nói chuyện có đam mê và hào hứng về công ty và công việc kinh doanh này hay không?

Bước 3: Trải nghiệm của bản thân

Nếu như bạn có các địa điểm nhượng quyền trong phạm vi gần, hãy tận dụng và đến xem một vài địa điểm như là một khách hàng. Trải nghiệm môi trường, dịch vụ và các sản phẩm. ghi chú những điều mà bạn thích và những điều mà bạn không thích, vì chúng sẽ trở nên quan trọng trong đánh giá khi bạn đến gần hơn thời điểm quyết định.

Bước 4: Kinh nghiệm của người khác

Hất hết những người nhượng quyền sẽ muốn bạn nói chuyện với những người nhận nhượng quyền của họ tại một thời điểm được định trước hoặc với hướng dẫn hợp lý, và thường là, chỉ sau khi bạn đã đáp ứng tiêu chuẩn sơ bộ cho việc nhượng uyền. Tôn trọng quá trình của họ sẽ cho phép bạn tiếp cận một người nhận nhượng quyền sẵn sàng hợp tác hơn.

Chúng tôi khuyến nghị bạn nói chuyện với:

2-4 người nhận nhượng quyền thành công để hiểu được kinh nghiệm của họ và quan trọng hơn là điều gì làm nên thành công của họ
1-2 người nhận nhượng quyền đang gặp khó khăn để hiểu họ đang không thực hiện điều gì, luôn nhớ rằng họ có thể không thừa nhận rằng họ đang không làm theo hệ thống được mô tả bời người nhượng quyền

Bước 5: So khớp hồ sơ

Trong một bài báo trước về “Xây dựng một hồ sơ”, chúng tôi đã thảo luận việc tạo ra một hồ sơ cá nhân dựa trên bốn mảng chính

Các yếu tố các nhân
Các yếu tố kinh doanh
Các yếu tố tài chính
Sự phù hợp về mặt tổ chức

Đây là thời điểm để bạn so sánh các cơ hội kinh doanh mà bạn đã lựa chọn với hồ sơ mà bạn đã tạo. Trong khi không có công ty nào sẽ phú hợp 100 % với hồ sơ của bạn. quan trọng là bạn phù hợp ít nhất 70% với công ty đó và bạn phải không nhượng bộ ở những mảng đặc biệt quan trọng với bạn.

Bước 6: Đánh giá trách nhiệm và nghĩa vụ

Một khi bạn đã xác định được một công ty phù hợp ít nhất 70 % với hồ sơ của bạn, đến lúc để đánh giá thỏa thuận nhượng quyền và các tài liệu hướng dẫn mua nhượng quyền (theo như yêu cầu ở đất nước bạn) mà bên nhượng quyền cung cấp cho bạn. Dù cho công ty này đã cung cấp những tài liệu này sớm hơn cho bạn trong quá trình, chúng tôi đề xuất rằng đừng bắt đầu việc đánh giá của bạn khi chưa đến thời điểm này.

Mục tiêu của việc đánh giá này là nhằm hiểu rõ các trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn trong thỏa thuận. Bạn chuẩn bị tham gia vào một mối quan hệ lâu dài và bạn cần tham gia mối quan hệ này không chỉ với sự tỉnh táo mà còn với sự thoải mái với các trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn trong hợp đồng.

Đừng e sợ đặt câu hỏi và tìm kiếm lời giải thích từ bên nhượng quyền. Cùng lúc, đừng sợ tìm kiếm lời khuyên từ những chuyên gia pháp lý có hiểu biết sâu rộng về nhượng quyền.

Bước 7: Đánh giá cơ sở nhượng quyền

Bất cứ công ty nhượng quyền nào cũng phải có 7 nhân tố. Hãy đảm bảo rằng chúng có mặt trong những công ty mà bạn đang đánh giá vì chúng chung cấp cho bạn một cơ sở vững chắc cho bạn cơ hội thành công cao nhất.

1. Một kế hoạch tài chính và kinh doanh tốt cho bạn để tham gia vào công việc kinh doanh này và thành công. Khi mà không ai có thể biết trược được bạn có thể làm tốt đến mức nào, một kế hoạch được suy nghĩ kĩ lưỡng là một khởi đầu tốt.

2. Các nhãn hiệu được bảo vệ và các giấy tờ pháp lý. Vì bạn nhận quyền để sử dụng nhãn hiệu trong suốt thời gian làm một người nhận nhượng quyền , hãy đảm bảo rằng các nhãn hiệu này được bảo vệ về mặt pháp lý. Nhìn chung, các giấy tờ pháp lý bao gồm hợp đồng nhượng quyền và các tài liệu hướng dẫn nhượng quyền khác được yêu cầu bởi luật. Một thỏa thuận nhượng quyền chung cho tất cả những người nhận nhượng quyền nên tạo cho bạn cảm giác rằng không có sự ưu đãi đặc biệt nào đang được trao cho những người nhận nhượng quyền

3. Một bản hướng dẫn vận hành bao gồm toàn bộ quy trình, thủ tục, chính sách và chương trình quan trọng với việc vận hành công việc kinh doanh của bạn là một yêu cầu bắt buộc. Không có nó, bạn sẽ không thể vận hành một cách hệ thống công việc kinh doanh

4. Chương trình đào tạo nhương quyền bài bản và mang tính hệ thống

5. Hệ thống phát triển nhượng quyền, để bạn biết rằng thương hiệu bạn đang tham gia sẽ tiếp tục phát triển

6. Chương trình hỗ trợ nhượng quyền bao gồm 4 mảng hỗ trợ:

Hỗ trợ khi bạn có vấn đề và cần trợ giúp tức thời
Hỗ trợ để giúp bạn tập trung vào các mục đích và mục tiêu của công việc kinh doanh của bạn
Hỗ trợ cần thiết để giúp bạn phát triển công việc kinh doanh của bạn và giúp bạn có thêm lợi nhuận
Cơ sở hạ tầng, công nghệ và chuỗi cung ứng mạnh để giúp bạn vận hành cửa hàng nhượng quyền của bạn một cách năng suất, hiệu qủa và có lời.

Kết luận

Qua toàn bộ quá trình đánh giá, những cảm xúc của bạn dường như sẽ trên một đường ray tàu lượn phân chia giữa sự hào hứng và lo lắng cho công ty mới. Trong khi những cảm xúc này là tự nhiên, những cảm xúc quá mức có thể dẫn đến F.E.A.R hay Hội chứng chứng cứ sai bóp méo sự thật (False Evidence Appearing Real). Đây là khi bạn khuếch đại những điểm yếu nhỏ nhặt và làm giảm đi các điểm mạnh của chính mình. Không may là nhiều lúc điều này dẫn đến tình trạng tê liệt và sự thiếu hành động để tiến về phía trước với việc bắt đầu công việc kinh doanh của bạn.

Ngoài F.E.A.R, tìm kiếm những lời khuyên ý nghĩa và ý kiến từ bạn bè, gia đình và những người cố vấn đã không sử dụng thời gian như bạn để trải qua quy trình 8 bước này.

Cuối cùng, đừng để F.E.A.R cản bước bạn tiến vào công việc kinh doanh. Lùi lại để nhắc nhở chính bạn tại sao bạn quyết định tham gia việc kinh doanh ngay từ ban đầu.

Trong tựa báo tới, chúng tôi sẽ nói về những phẩm chất cần thiết từ bạn và người nhượng quyền.

Nguồn Harish Babla (Franchise Mind USA)

Bài viết được sưu tập từ Cổng thông tin Khóa học và Trường đào tạo. Mọi ý kiến và đóng góp xin liên hệ về Ban biên tập nội dung theo địa chỉ E-mail: info@truongdaotao.vn | Trường đào tạo và Khóa học hàng đầu Việt Nam


Mobile: 0908 968 826 - E-mail: tien.lx@cleverlearnvietnam.vn

Địa chỉ: Tòa nhà 3/2C Khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Vạn Bảo

Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ website duy nhất tại Việt Nam và Quốc tế:

.:MPF-Home:. www.cleverlearn.com
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
138,834
Bài viết
161,252
Thành viên
182,406
Thành viên mới nhất
buildpc

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress
Bên trên