Nội dung quy trình giám sát thi công xây dựng để đảm bảo chất lượng đạt chuẩn

Member
Bài viết
42
Điểm tương tác
0
Điểm
6
Quy trình giám sát thi công xây dựng là một chuỗi các hoạt động được thực hiện nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình trong quá trình thi công, đảm bảo công trình được xây dựng đúng thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư. Quy trình giám sát thi công xây dựng được quy định cụ thể tại Luật Xây dựng 2014, Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản pháp luật liên quan.

Nội dung quy trình giám sát thi công xây dựng​

Quy trình giám sát thi công xây dựng bao gồm các nội dung chính sau:

65978607c68289c4e9fb2357_quy-trinh-giam-sat-thi-cong-3.jpg
 • Khảo sát hiện trạng và lập kế hoạch giám sát:
Bước đầu tiên trong quy trình giám sát thi công xây dựng là khảo sát hiện trạng và lập kế hoạch giám sát. Tại bước này, cần kiểm tra các yếu tố sau:
 • Địa điểm xây dựng: Địa hình, địa chất,...
 • Điều kiện khí hậu: Nhiệt độ, độ ẩm,...
 • Yêu cầu của chủ đầu tư
Trên cơ sở kết quả khảo sát, lập kế hoạch giám sát chi tiết, bao gồm các nội dung sau:
 • Mục tiêu giám sát
 • Phạm vi giám sát
 • Nội dung giám sát
 • Phương pháp giám sát
 • Thời gian giám sát
 • Kinh phí giám sát
 • Giám sát thiết kế:
Giám sát thiết kế là bước quan trọng trong quy trình giám sát thi công xây dựng. Tại bước này, cần kiểm tra các yếu tố sau:
 • Tính khả thi của thiết kế
 • Độ chính xác của bản vẽ
 • Sự phù hợp của thiết kế với yêu cầu của chủ đầu tư
 • Giám sát mua sắm vật tư:
Giám sát mua sắm vật tư là bước kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại vật tư trước khi đưa vào thi công. Tại bước này, cần kiểm tra các yếu tố sau:
 • Chất lượng vật tư: Phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
 • Số lượng vật tư: Đủ để đáp ứng cho công trình
 • Chủng loại vật tư: Phù hợp với thiết kế
 • Giám sát thi công:
Giám sát thi công là bước quan trọng nhất trong quy trình giám sát thi công xây dựng. Tại bước này, cần kiểm tra các yếu tố sau:
 • Tiến độ thi công: Đảm bảo theo đúng kế hoạch
 • Chất lượng thi công: Tuân thủ theo thiết kế, đảm bảo kỹ thuật
 • An toàn lao động: Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thi công
 • Giám sát nghiệm thu:
Giám sát nghiệm thu là bước cuối cùng trong quy trình giám sát thi công xây dựng. Tại bước này, cần kiểm tra các yếu tố sau:
 • Chất lượng công trình: Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật
 • An toàn công trình: Đảm bảo an toàn cho người và tài sản
Để đảm bảo chất lượng công trình đạt chuẩn, quy trình giám sát thi công xây dựng cần được thực hiện một cách nghiêm túc và chặt chẽ. Các nội dung giám sát cần được thực hiện đầy đủ, toàn diện và khách quan.

6597862b889f4216ae74b5ec_quy-trinh-giam-sat-thi-cong-4.jpg
Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện quy trình giám sát thi công nhà xưởng:
 • Chủ đầu tư cần lựa chọn tư vấn giám sát thi công xây dựng có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.
 • Tư vấn giám sát thi công xây dựng cần thực hiện giám sát một cách khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật và các quy định của chủ đầu tư.
 • Nhà thầu thi công xây dựng cần phối hợp chặt chẽ với tư vấn giám sát thi công xây dựng để đảm bảo chất lượng công trình.
Quy trình giám sát thi công xây dựng là một quy trình quan trọng, giúp đảm bảo chất lượng công trình, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư. Việc nắm rõ quy trình này sẽ giúp chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát thi công xây dựng thực hiện công việc một cách hiệu quả và đạt được kết quả tốt nhất.
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
142,762
Bài viết
165,662
Thành viên
190,944
Thành viên mới nhất
win88gifts

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho SEO

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
142,762
Bài viết
165,662
Thành viên
190,944
Thành viên mới nhất
win88gifts

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho SEO
Bên trên