ống thép hàn hùng cường đường kính 47 X 8 X 12m

99daila9

New Member
ỐNG THÉP 21 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP 27 x (2,5~5) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP 39 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP 44 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP 56 x (3.5~9.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP 50 x (4.0~9.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP 60 x (4.0~18.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP 78 x (4.5~19.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP 86 x (4.5~25.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP 102 x (4.5~20.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP 114 x (4.5~27.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP 152 x (3.0~25.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP 168 x (3.0~38.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP 218 x (4.0~27.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP 273 x (4.0~32.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP 279 x (4.0~32.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP 325 x (4.0~28.0) x (6.000mm-12.000mm)
ỐNG THÉP 406 x (4.0~38.0) x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép đúc 83m x 4 - 7mm
Ống thép đúc 102mm x 5mm
Ống thép 168mm x 14mm x 6m
Ống thép 38mm x 3 - 5 m x 4.5 - 11.8m
Ống thép 89mm x 5mm x 4 - 12m
Ống thép 127mm x 4mm x 4 - 12m
Ống thép 57mm x 3mm x 6 - 12m
Ống thép 38mm x 3.2mm x 5- 10m
Ống thép 273mm x 12.7mm
Ống thép 140mm x 12mm x 8 - 12m
Ống thép 88.9mm x 10 mm x 6 - 12m
Ống thép 140mm x 10mm x 6 - 11.5m
Ống thép 48mm x 6 mm x 6- 11m
Ống thép 89mm x 9.7mm x 6-11.5m
Ống thép 45mm x 9 - 11mm x 5 - 10m
Ống thép 83mm x 4 - 7mm x 5 - 9m
Ống thép 355mm x 32mm x 11.5m


Video giới thiệu công ty cổ phần thép Hùng Cường : http://www.youtube.com/watch?v=xed1SLUMdx4


Quý khách hàng liên hệ :

Công ty cổ phần thép Hùng Cường
Địa chỉ: Km 87 + 900 đường 5 mới - Huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng.
Tel: 031.3215196/ 3970590
Fax: 031.3970591
Email: thephungcuong@gmail.com, lequang@hcsteel.vn
Website: http://www.hcsteel.vn


Các tin khác : thép ống|thép ống đúc|thép ống hàn|ống thép hàn thẳng|thép ống hàn xoắn|thép|ống thép

 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
138,834
Bài viết
161,252
Thành viên
182,406
Thành viên mới nhất
buildpc

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress
Bên trên