Quan ly van hanh chung cu moi nhat 20/05/2013

apavietnam102

New Member
QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ
KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN,NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ

Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy;
- Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về bảo trì công trình xây dựng;
- Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25/11/2011 quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức cập nhật các quy định của pháp luật, nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Công ty cổ phần đào tạo đánh giá dự án APA được Bộ Xây dựng công nhận là một trong những cơ sở đào tạo đầu tiên mở lớp Bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư.

+ Nội dung lớp học: (Theo chương trình khung quy định tại Thông tư 14/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng, chi tiết kèm theo)

+ Đối tượng tham gia khóa học: Các đối tượng phải tham gia lớp đào tạo là:
- các thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, nhà cao tầng, cao ốc văn phòng.
- Tổ trưởng các tổ kỹ thuật, bảo vệ, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường.
- Trưởng ca vận hành nhà chung cư, cán bộ kỹ thuật và cán bộ trong Ban Quản lý nhà chung cư, nhà cao tầng, cao ốc văn phòng.
- Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

+ Lệ phí lớp học: 2.450.000đ/học viên, gồm đầy đủ tài liệu học tập và CD-ROM khóa học.

+ Ban Giảng viên:

+ Chứng nhận: Theo quy định tại Thông tư 14/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng

+ Đăng ký và học tại:
- Phòng đào tạo
Công ty cổ phần đào tạo đánh giá dự án APA
- Địa chỉ: Số 6/217 Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội
- ĐT: 04-23212826 - 62779630
- Website: http://www.apavietnam.com.vn
- Mail: Info@apavietnam.com.vn

Khai giảng và lịch học: Ngày 20/05/2013 học 03 buổi/tuần vào các tối thứ 2-4-6; từ 18:00 - 21:00 giờ.
Để triển khai tổ chức lớp học chu đáo, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị vui lòng liên hệ trước qua điện thoại, fax hoặc E-mail trên đây.

Nội dung khóa học

01 I. Phần 1: Kiến thức cơ sở (16 tiết)
Chuyên đề 1: - Kiến thức cơ bản về pháp luật đất đai, xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản và pháp luật liên quan.

02 Chuyên đề 2: - Kiến thức pháp luật về quản lý chất lượng, quản lý vận hành nhà chung cư.

03 II. Phần 2: Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (44 tiết)

Chuyên đề 1: Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì nhà và hệ thống cấp điện, cấp và thoát nước trong và ngoài nhà chung cư

- Quản lý vận hành hệ thống cấp điện, cấp và thoát nước trong, ngoài nhà chung cư (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động của hệ thống và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

- Việc bảo hành nhà chung cư, hệ thống máy móc, thiết bị cấp điện, cấp và thoát nước trong, ngoài nhà chung cư (bao gồm nội dung bảo hành, thời gian và kinh phí bảo hành kể cả phần sở hữu chung và phần sở hữu riêng của nhà chung cư);

- Việc bảo trì nhà chung cư, hệ thống máy móc, thiết bị cấp điện, cấp và thoát nước trong, ngoài nhà chung cư (bao gồm nội dung bảo trì, quy trình và kinh phí bảo trì kể cả phần sở hữu chung và phần sở hữu riêng của nhà chung cư);

- Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp quản lý vận hành với Chủ đầu tư, Ban quản trị, chính quyền địa phương và các nhà thầu xây dựng, nhà cung cấp thiết bị xây dựng (hệ thống cấp điện, cấp và thoát nước…).

04 Chuyên đề 2: Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thông gió - cấp nhiệt trong nhà chung cư

- Quản lý vận hành hệ thống thông gió - cấp nhiệt trong nhà chung cư (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

- Việc bảo hành hệ thống thông gió - cấp nhiệt (nội dung bảo hành, thời gian và kinh phí bảo hành);

- Việc bảo trì hệ thống thông gió - cấp nhiệt (nội dung bảo trì, quy trình và kinh phí bảo trì);

- Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp quản lý vận hành với Chủ đầu tư, Ban quản trị, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp hệ thống thông gió - cấp nhiệt.

05 Chuyên đề 3: Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì thang máy trong nhà chung cư

- Quản lý vận hành thang máy trong nhà chung cư (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động, công suất, tốc độ, sức nâng của thang máy và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

- Việc bảo hành thang máy (nội dung bảo hành, thời gian và kinh phí bảo hành); - Việc bảo trì thang máy (nội dung bảo trì, quy trình và kinh phí bảo trì);

- Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp quản lý vận hành với Chủ đầu tư, Ban quản trị, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thang máy.

06 Chuyên đề 4: Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC); về an toàn PCCC; về bảo vệ, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó với thiên tai trong nhà chung cư
- Quản lý vận hành máy móc, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động của hệ thống và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

- Việc bảo hành máy móc, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ (nội dung bảo hành, thời gian và kinh phí bảo hành);

- Việc bảo trì máy móc, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ (nội dung bảo trì, quy trình và kinh phí bảo trì); - Một số kiến thức, nghiệp vụ về an toàn PCCC, việc bảo vệ, cứu nạn, cứu hộ và việc ứng phó với thiên tai trong nhà chung cư;

- Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp quản lý vận hành với Chủ đầu tư, Ban quản trị, chính quyền địa phương, cơ quan PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

07 Chuyên đề 5: Quản lý vệ sinh, môi trường, cảnh quan của nhà chung cư

- Quản lý vận hành máy móc, thiết bị, hố xả rác, vệ sinh môi trường, cảnh quan (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động của hệ thống và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

- Việc bảo hành máy móc, thiết bị, hố xả rác vệ sinh môi trường (nội dung bảo hành, thời gian và kinh phí bảo hành);

- Việc bảo trì máy móc, thiết bị, hố xả rác vệ sinh môi trường (nội dung bảo trì, quy trình và kinh phí bảo trì);

- Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp quản lý vận hành với Chủ đầu tư, Ban quản trị, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý môi trường đô thị.

08 III Thực hành và khảo sát thực tế, kiểm tra lý thuyết cuối khóa (14 Tiết)

- Thực hành và khảo sát thực tế (12 tiết)

- Thực hành công tác bảo vệ, an toàn PCCC, cứu nạn, cứu hộ và việc ứng phó với thiên tai trong nhà chung cư;

- Khảo sát thực tế về công tác quản lý vận hành tại một số dự án nhà chung cư (kể cả nhà nhiều tầng có mục đích sử dụng hỗn hợp mà trong đó có diện tích ở); viết báo cáo thu hoạch.

09 Kiểm tra lý thuyết cuối khóa 2
Tổng cộng (16 buổi)
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
139,007
Bài viết
161,450
Thành viên
182,628
Thành viên mới nhất
chuyenbaygiave

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress
Bên trên