Sau nâng mũi bao lâu thì đeo kính - Thẩm mỹ VIP

New Member
Bài viết
65
Điểm tương tác
0
Điểm
0
<p>

<!--StartFragment--><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><em><strong><span class="marker" style="background-color: yellow;">hiện nay</span>, việc nâng mũi<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">đã</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">ko</span><span>&nbsp;</span>còn quá xa lạ<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">cùng</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">các chị em phái đẹp</span>, đặc biệt<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">cùng</span><span>&nbsp;</span>sự<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">hiện đại</span><span>&nbsp;</span>của<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">công nghệ</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">khoa học</span>, đã<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">có mặt</span><span>&nbsp;</span>nhiều<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">kỹ thuật</span><span>&nbsp;</span>nâng<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">đem về</span><span>&nbsp;</span>kết quả tự nhiên hơn so<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">với</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">các</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">Phương pháp</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">cũ/xưa</span>. Chính<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">vì</span><span>&nbsp;</span>nhu cầu làm đẹp<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">tăng</span><span>&nbsp;</span>cao nên có nhiều thắc mắc gửi về Thẩm Mỹ VIP trong<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">đấy</span><span>&nbsp;</span>thắc mắc “Sau nâng mũi bao lâu thì được đeo kính” được<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">khá nhiều</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">các chị em</span><span>&nbsp;</span>đặt câu hỏi. Để<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">trả lời</span><span>&nbsp;</span>cụ thể cho<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">các chị</span>, hãy<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">với</span><span>&nbsp;</span>thẩm mỹ VIP<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">sắm</span><span>&nbsp;</span>lời<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">trả lời</span><span>&nbsp;</span>trong bài viết<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">dưới đây</span><span>&nbsp;</span>nhé.</strong></em></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong><span class="marker" style="background-color: yellow;">những</span><span>&nbsp;</span></strong><em><strong><span class="marker" style="background-color: yellow;">phương pháp</span></strong></em><strong><span>&nbsp;</span>nâng mũi<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">hiện nay</span><span>&nbsp;</span>- Sau nâng mũi bao lâu thì đeo kính</strong></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><img alt="" data-cke-saved-src="https://youtu.be/rWR9p_5_3fg" src="https://youtu.be/rWR9p_5_3fg" style="cursor: default;"><img alt="" data-cke-saved-src="https://hd1.hotdeal.vn/images/17-03-2015/N%C3%82NG%20M%C5%A8I%20S%E1%BB%A4N%20H%C3%80N%20QU%E1%BB%90C/131262_BODY_BOSUNG_%20%287%29.jpg" src="https://hd1.hotdeal.vn/images/17-03-2015/N%C3%82NG%20M%C5%A8I%20S%E1%BB%A4N%20H%C3%80N%20QU%E1%BB%90C/131262_BODY_BOSUNG_%20%287%29.jpg" style="cursor: default; height: 626px; width: 710px;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Trước<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">khi</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">đến</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">với</span><span>&nbsp;</span>thắc mắc “<strong>sau nâng mũi bao lâu thì đeo kính</strong>” thì<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">các chị em phái đẹp</span><span>&nbsp;</span>hãy<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">với</span><span>&nbsp;</span>Thẩm Mỹ VIP<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">có kiến thức tốt</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">những</span><span>&nbsp;</span><em><strong><span class="marker" style="background-color: yellow;">phương pháp</span><span>&nbsp;</span></strong></em>nâng mũi<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">tiên tiến</span><span>&nbsp;</span>nhất<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">hiện nay</span><span>&nbsp;</span>nhé.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong><span class="marker" style="background-color: yellow;">1</span>. Nâng mũi<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">giải phẫu</span></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Tại<span>&nbsp;</span><strong><a data-cke-saved-href="https://www.hotdeal.vn/ho-chi-minh/spa-lam-dep/nang-mui-sun-han-quoc-vpttm-quoc-te-vip-ths.bs.-nguyen-the-thanh_131262.html" href="https://www.hotdeal.vn/ho-chi-minh/spa-lam-dep/nang-mui-sun-han-quoc-vpttm-quoc-te-vip-ths.bs.-nguyen-the-thanh_131262.html" style="color: rgb(7, 130, 193);">Thẩm Mỹ VIP</a></strong>,<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">ngày nay</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">sở hữu</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">những</span><span>&nbsp;</span><em><strong><span class="marker" style="background-color: yellow;">phương pháp</span></strong></em><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">phẫu thuật</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">tiên tiến</span>,<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">hợp lí</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">với</span><span>&nbsp;</span>nhu cầu và<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">giá tiền</span><span>&nbsp;</span>của bạn:</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">- Nâng mũi bọc sụn megaderm</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">- Nâng mũi bọc sụn tự thân</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">- Nâng mũi S line</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">- Nâng mũi Hàn Quốc</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Tùy theo nhu cầu và tình trạng mũi của<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">bạn</span><span>&nbsp;</span>mà<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">thầy thuốc</span><span>&nbsp;</span>sẽ<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">tham vấn</span><span>&nbsp;</span>để<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">chọn lựa</span><span>&nbsp;</span><em><strong><span class="marker" style="background-color: yellow;">thủ thuật</span></strong></em><span>&nbsp;</span>nâng và<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">đôi</span><span>&nbsp;</span>sụn<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">hợp lý</span>.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span class="marker" style="background-color: yellow;">cùng</span><span>&nbsp;</span><em><strong><span class="marker" style="background-color: yellow;">kỹ thuật</span></strong></em><span>&nbsp;</span>nâng mũi<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">phẫu thuật</span><span>&nbsp;</span>thì việc đeo kinh là sau<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">khi</span><span>&nbsp;</span>nâng là hoàn toàn<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">không</span>.<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">bởi</span><span>&nbsp;</span>sụn nâng<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">khi</span><span>&nbsp;</span>này chưa<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">cố định</span><span>&nbsp;</span>và vết thương vẫn còn yếu. Chính<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">bởi thế</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">bạn</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">ko</span><span>&nbsp;</span>nên đeo kính sau<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">khi</span><span>&nbsp;</span>nâng mũi. Thay vào<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">đó</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">các cô gái</span><span>&nbsp;</span>hãy<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">dùng</span><span>&nbsp;</span>kính áp tròng để phần sống mũi được<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">định vị</span>. Và khoảng sau<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">1</span><span>&nbsp;</span>tháng thì<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">các chị em phụ nữ</span><span>&nbsp;</span>mới<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">có</span><span>&nbsp;</span>thể đeo kính<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">quay lại</span>.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong>2. Nâng mũi<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">không</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">giải phẫu</span></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><em><strong><span class="marker" style="background-color: yellow;">phương pháp</span></strong></em><span>&nbsp;</span>nâng mũi<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">không</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">giải phẫu</span><span>&nbsp;</span>– tiêm filler mũi, cũng rất được nhiều<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">người dùng</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">yêu thích</span><span>&nbsp;</span>bởi:<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">ko</span><span>&nbsp;</span>gây đau,<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">ko</span><span>&nbsp;</span>đụng<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">tới</span><span>&nbsp;</span>dao kéo, có hiệu quả<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">ngay thức thì</span>.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><em><strong><span class="marker" style="background-color: yellow;">phương pháp</span></strong></em><span>&nbsp;</span>này dù<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">không</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">sử dụng</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">tới</span><span>&nbsp;</span>dao kéo nhưng<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">các chị em phái đẹp</span><span>&nbsp;</span>vẫn nên kiêng đeo kính.<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">các cô gái</span><span>&nbsp;</span>có thể<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">dùng</span><span>&nbsp;</span>kính áp tròng thay cho kinh cận hãy<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">giảm thiểu</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">tiếp xúc</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">cùng</span><span>&nbsp;</span>gió và bui bẩn<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">khi</span><span>&nbsp;</span>đeo kinh áp tròng nhé.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Vậy<strong><span>&nbsp;</span>sau nâng mũi bao lâu thì đeo kính</strong>, câu<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">giải đáp</span><span>&nbsp;</span>cho<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">các cô gái</span><span>&nbsp;</span>là sau khoảng 2 tuần tiêm filler thì<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">các chị em phái đẹp</span><span>&nbsp;</span>mới có thể đeo kính lại bình thường.</p><h2 style="font-weight: normal; line-height: 1.2; color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong><span class="marker" style="background-color: yellow;">bí quyết</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">trông nom</span><span>&nbsp;</span>sau nâng mũi</strong></h2><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><img alt="" data-cke-saved-src="https://hd1.hotdeal.vn/images/17-03-2015/N%C3%82NG%20M%C5%A8I%20S%E1%BB%A4N%20H%C3%80N%20QU%E1%BB%90C/131262_body_%20%2814%29.jpg" src="https://hd1.hotdeal.vn/images/17-03-2015/N%C3%82NG%20M%C5%A8I%20S%E1%BB%A4N%20H%C3%80N%20QU%E1%BB%90C/131262_body_%20%2814%29.jpg" style="cursor: default; height: 862px; width: 710px;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Để<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">cái</span><span>&nbsp;</span>mũi sau nâng được đẹp<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">tự nhiên</span><span>&nbsp;</span>thì<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">các chị em phái đẹp</span><span>&nbsp;</span>nên tránh<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">những</span><span>&nbsp;</span>việc<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">khiến</span><span>&nbsp;</span>này:</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">-<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">không</span><span>&nbsp;</span>ăn<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">các</span><span>&nbsp;</span>thực phẩm<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">sở hữu</span><span>&nbsp;</span>tính hàn</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">-<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">hạn chế</span><span>&nbsp;</span>nằm nghiêng và<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">ko</span><span>&nbsp;</span>kê gối quá cao<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">lúc</span><span>&nbsp;</span>ngủ</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">-<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">ko</span><span>&nbsp;</span>đeo kính</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">-<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">ko</span><span>&nbsp;</span>hoạt động mạnh</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">-<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">ko</span><span>&nbsp;</span>để nước chạm vào vết mổ</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Muốn sở hữu<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">1</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">chiếc</span><span>&nbsp;</span>mũi đẹp<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">thích hợp</span><span>&nbsp;</span>thì<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">các chị em</span><span>&nbsp;</span>hãy<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">cố gắng</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">giảm thiểu</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">các</span><span>&nbsp;</span>việc<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">khiến cho</span><span>&nbsp;</span>này và đừng quên hãy chọn cho mình<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">một</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">chỗ</span><span>&nbsp;</span>nâng mũi uy tín</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Qua bài viết này<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">các chị em phái đẹp</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">đã</span><span>&nbsp;</span>biết được<span>&nbsp;</span><strong>sau nâng mũi bao lâu thì đeo kính</strong>.<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">bên cạnh</span>, muốn mũi đẹp mũi xinh thì<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">các chị</span><span>&nbsp;</span>cũng nên<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">coi sóc</span><span>&nbsp;</span>cho<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">chiếc</span><span>&nbsp;</span>mũi sau nâng thật<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">chu đáo</span><span>&nbsp;</span>và vệ sinh<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">chính xác</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">phương pháp</span><span>&nbsp;</span>nữa nhé.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span class="marker" style="background-color: yellow;">ví như</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">các chị em phụ nữ</span><span>&nbsp;</span>có thắc mắc nào thì hãy<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">liên hệ</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">cùng</span><span>&nbsp;</span>chúng tôi qua<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">hotline</span><span>&nbsp;</span>:028.6766.2888 hoặc<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">tới</span><span>&nbsp;</span>trực tiếp tại 278A Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Q1, TPHCM</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Cám ơn<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">các chị em phụ nữ</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">đã</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">quan tâm</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">đến</span><span>&nbsp;</span>dịch vụ của chúng tôi</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Chúc<span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">các chị em</span><span>&nbsp;</span><span class="marker" style="background-color: yellow;">một</span><span>&nbsp;</span>ngày mới đầy vui vẻ.</p><!--EndFragment-->

<br></p>
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
143,835
Bài viết
166,870
Thành viên
192,199
Thành viên mới nhất
win777coffee

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho SEO

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
143,835
Bài viết
166,870
Thành viên
192,199
Thành viên mới nhất
win777coffee

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho SEO
Bên trên