Thủ tục, lệ phí đăng ký bản quyền tác giả khi sáng tác truyện ?

New Member
Bài viết
28
Điểm tương tác
0
Điểm
0
Muốn đăng ký bản quyền tác giả cho tuyển tập các truyện ngắn có được không? Thủ tục đăng ký như thế nào? Bài viết sau đây Lawkey sẽ tư vấn về vấn đề được nêu trên:
Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả được quy  định như thế nào theo quy định pháp luật?
Căn cứ vào Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định như sau:

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:
a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
c) Tác phẩm báo chí; 
d) Tác phẩm âm nhạc; 
đ) Tác phẩm sân khấu;
e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
h) Tác phẩm nhiếp ảnh;
i) Tác phẩm kiến trúc;
k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;
l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.
2. Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.
3. Tác phẩm được bảo hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.
4. Chính phủ hướng dẫn cụ thể về các loại hình tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, theo quy định trên, tuyển tập truyện ngắn có thể được hiểu là 1 tác phẩm văn học và đương nhiên chúng ta có quyền đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm đó. 
Vậy hồ sơ để đăng ký bản quyền tác giả gồm những gì?
Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả gồm:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả. (Mẫu số 01 Ban hành theo Thông tư số 08 /2016/TT-BVHTTDL)

- 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

- 02 bản sao Chứng minh nhân dân của tác giả;

- Giấy cam đoan của tác giả về việc độc lập sáng tạo tác phẩm;

- Giấy uỷ quyền (trong trường hợp bạn ủy quyền cho người khác đi nộp đơn);

- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn ( nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa);

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả ( nếu tác phẩm có đồng tác giả);

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu ( nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung).

Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng đại diện Cục bản quyền tác giả hoắc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch.

Lệ phí đăng ký quyền tác giả: 100.000 đồng.

Xem thêm bài viết: Công ty tư vấn kế toán.
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
144,125
Bài viết
167,219
Thành viên
192,718
Thành viên mới nhất
bichhangcom

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho SEO

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
144,125
Bài viết
167,219
Thành viên
192,718
Thành viên mới nhất
bichhangcom

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho SEO
Bên trên