Từ look trong tiếng anh có 18 cách sử dụng bạn nên biết

New Member
Bài viết
64
Điểm tương tác
0
Điểm
0
18 cách sử dụng khác nhau của từ "look" trong tiếng anh và tiếng anh giao tiếp
----
1/ Look at : Nhìn
EX: He's looking at you.
2/ Look for : Tìm kiếm
EX: Can you help me look for my glasses?
3/ Look forward to V-ing : Mong đợi
EX: I'm looking forward to hearing from you.
4/ Look afer : Chăm sóc
EX: The nurse looks after her patients.
5/ Look away: Quay đi
EX: She looked away when the nurse pricked her arm with the needle.
6/ Look back : Quay lại nhìn, ngoái cổ nhìn lại
EX: Don't look back when you walk.
7/ Look back upon : Nhìn lại (quá khứ)
EX: Don't look back upon the past.
8/ Look out : Coi chừng, cẩn thận
EX: Look out! There's a car coming.
9/ Look in : Nhìn vào / ghé tạt qua
EX: – The boy is looking in the big hole.
– If you want, you can look in my house.
10/ Look into : Điều tra, nghiên cứu / hướng về phía, hướng ra
EX: – The police are looking into the disappearance of two children.
– The window looks into the street.
11/ Look on : Đứng xem, nhìn
EX: The witnesses looked on as the muderer was executed.
12/ Look over : Kiểm tra, xem xét / bỏ qua, tha thứ (lỗi lầm)
EX: – The accountant is looking over accounts.
– You should look over the faults of John.
13/ Look through : Lờ đi, không thèm nhìn / xem từ đầu đến cuối / xem lướt qua
EX: – He looked through his old friend.
– You should look a translation through.
– Let's look through a translation.
14/ Look round : Nhìn quanh / suy nghĩ kĩ càng, có cân nhắc
EX: – The guy is look round the flat.
– Don' make a hurried decision, look round well first.
15/ Look to : Lưu ý, cẩn thận về / trông cậy vào ai cho việc gì
EX: – She should look to her manners.
– I look to you for this.
16/ Look up to somebody : Kính trọng ai đó
EX: He must look up to his parents.
17/ Look upon somebody as… : Xem ai như là …
EX: He looks upon me as his younger brother.
18/ Look down on somebody : Xem thường ai đó
EX: Never look down on him.
Xem thêm: Mách bạn bí kíp luyện nghe tieng anh hiệu quả
5 quy tắc học tiếng anh bạn nên biết
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
142,341
Bài viết
165,147
Thành viên
190,442
Thành viên mới nhất
xoso1today

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho SEO

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
142,341
Bài viết
165,147
Thành viên
190,442
Thành viên mới nhất
xoso1today

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho SEO
Bên trên