#cải thiện

  1. nhidinh

    Làm sao để cải thiện mức độ hợp tác giữa Sale và Marketing?

    Trong nhiều năm, việc tạo sự liên kết giữa Sale và Marketing đã được ưu tiên hàng đầu. Đây được xem là mong muốn chính đáng của các doanh nghiệp để có thể góp phần nâng cao hiệu suất. Thêm vào đó, các chuyên gia dự kiến những điều sẽ tiếp tục xảy ra với các doanh nghiệp. Đặc biệt họ còn tập...
Bên trên