door to door việt

 1. D

  Cập nhật: Thủ tục nhập khẩu máy xông hơi mặt

  Chính sách nhập khẩu máy xông hơi mặt Chính sách nhập khẩu phòng xông hơi nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Thông tư số 14/2015/TT-BTC...
 2. D

  Cập nhật: Thủ tục nhập khẩu gọng kính

  Chính sách nhập khẩu gọng kính Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu gọng kính được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày...
 3. D

  Cập nhật: Thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng

  Chính sách nhập khẩu Chính sách nhập khẩu đồ gia dụng nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015; Nghị...
 4. D

  Thủ tục nhập khẩu kính hiển vi

  Chính sách nhập khẩu kính hiển vi Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu kính hiển vi được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày...
 5. D

  Thủ tục nhập khẩu phụ gia thực phẩm

  Chính sách nhập khẩu phụ gia thực phẩm Quy trình làm thủ tục nhập khẩu phụ gia thực phẩm được quy định trong những văn bản pháp luật sau đâu: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018...
 6. D

  Thủ tục nhập khẩu quạt tản nhiệt

  Chính sách nhập khẩu quạt tản nhiệt Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu quạt tản nhiệt được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Nghị định số...
 7. D

  Thủ tục nhập khẩu nước rửa chén

  Chính sách nhập khẩu nước rửa chén Chính sách và quy trình làm thủ tục nhập khẩu nước rửa chén được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011; Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung...
 8. D

  Thủ tục nhập khẩu khăn giấy các loại

  Chính sách nhập khẩu khăn giấy Chính sách nhập khẩu khăn giấy các loại được quy định trong các văn bản pháp luật sau: Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018...
 9. D

  Thủ tục nhập khẩu tổ yến

  Chính sách nhập khẩu tổ yến Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu tổ yến được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày...
 10. D

  Thủ tục nhập khẩu bồn tắm

  Chính sách nhập khẩu bồn tắm Chính sách nhập khẩu bồn tắm nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015...
 11. D

  Thủ tục nhập khẩu tủ đựng rượu

  Chính sách nhập khẩu tủ rượu Chính sách nhập khẩu tủ đựng rượu nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày...
 12. D

  Thủ tục nhập khẩu cá

  Chính sách nhập khẩu cá Thủ tục nhập khẩu cá nói riêng, thủy sản nói chung được quy định bởi những văn bản sau đây: Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017...
 13. D

  Thủ tục nhập khẩu dụng cụ nhà bếp

  Chính sách nhập khẩu dụng cụ nhà bếp Thủ tục nhập khẩu đồ dùng nhà bếp được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây: Luật ATTP 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 QCVN 12-1:2011/BYT Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày...
 14. D

  Thủ tục nhập khẩu tấm thạch cao

  Chính sách nhập khẩu tấm thạch cao Thủ tục nhập khẩu tấm thạch cao được quy định bởi những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019...
 15. D

  Thủ tục nhập khẩu vỏ thông

  Chính sách nhập khẩu vỏ thông Chính sách nhập khẩu vỏ thông nói riêng, nhập khẩu các mặt hàng khác nói chung. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014; Thông tư 04 /2017/TT-BNNPTNT ngày...
 16. D

  Thủ tục nhập khẩu lều bạt

  Chính sách nhập khẩu lều bạt Quy trình làm thủ tục nhập khẩu lều bạt được quy định bởi những văn bản pháp luật sau đây: Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018...
 17. D

  Thủ tục nhập khẩu phô mai

  Chính sách nhập khẩu phô mai Quy trình làm thủ tục nhập khẩu phô mai được quy định trong những văn bản pháp luật sau: Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT ngày 31/08/2001; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018...
 18. D

  Thủ tục nhập khẩu mặt nạ dưỡng da

  Chính sách nhập khẩu mặt nạ dưỡng da Khi làm thủ tục nhập khẩu bất kỳ loại mặt hàng nào thì, đầu tiên Quý vị phải hiểu được về chính sách nhập khẩu của mặt hàng đó. Chính sách nhập khẩu mặt nạ dưỡng da các loại được quy định trong các văn bản pháp luật sau: Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày...
 19. D

  Thủ tục nhập khẩu nông sản vào Việt Nam

  Chính sách nhập khẩu nông sản vào Việt nam 1.1. Căn cứ pháp lý Nông sản có rất nhiều loại khác nhau được nhập vào Việt Nam từ nhiều quốc gia khác nhau. Sau đây là những quy định về thủ tục nhập khẩu nông sản vào Việt Nam: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Thông tư...
 20. D

  Thủ tục nhập khẩu pallet

  Chính sách nhập khẩu pallet Thủ tục, chính sách nhập khẩu pallet nhựa, gỗ, giấy, sắt, nhôm được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây: Công văn số 2994/TCHQ-TXNK ngày 15/06/2012 Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01//07/ 2016 Thông tư...
Bên trên