tuyển dụng nhân tài

  1. T

    Phần mềm quản lý tuyển dụng nhân tài

    Phần mềm quản lý tuyển dụng (SureHCS for Talent Acquisition – Giải pháp Tuyển chọn Nhân tài) hỗ trợ Doanh nghiệp giải quyết các bài toán trên. Đây là phần mềm quản lý tuyển dụng giúp DN thực hiện xuyên suốt các hoạt động tuyển dụng: Trang thông tin việc làm kết nối với...
Bên trên